Oczekiwanie na polskiego satelitę EagleEye. „Jakość teledetekcji na użytek obronny”

Polskie konsorcjum przemysłowo-badawcze zaangażowane w tworzenie mikrosatelity EagleEye, który ma szansę stać się zalążkiem narodowej konstelacji obserwacji Ziemi, podało nowe szczegóły o postępach prac nad systemem, potwierdzając przy tym zamiar wystrzelenia pierwszego takiego instrumentu w 2023 roku. Mikrosatelita ma zostać umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej i zapewnić wysokiej rozdzielczości zobrazowania Ziemi (na poziomie 1 m). Projekt zyskał wcześniej szerszy rozgłos m.in. w kontekście otrzymanego w lutym 2020 r. dofinansowania w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Technologie kosmiczne”, z puli rozdysponowanej przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).